Hjem Om oss Aktiviteter Foto galleri Målsetting Kontakt oss

Om oss

Kultur Uten Grenser er en møteplass.
Vi er en flerkulturell, frivillig organisasjon, politisk og religiøst uavhengig, som søker å gjøre en positiv forskjell. 

Kultur Uten Grenser viser flere sider ved vårt flerkulturelle Oslo, og vi samler positive mennesker rundt musikk, dans, dikt, mat, kunst og håndverk fra hele verden.
Vi deler gledene!
Og vi deler også et ansvar.
Kultur skaper kontakt og vennskap.
Vi bryter ned grenser!
Kom og bli med!


Hvordan?

• Vårt fremste virkemiddel i dette arbeidet er møteplasser.

• Vi etablerer eller viderefører møteplasser og bidrar med noe av innholdet.

• Vi legger til rette for at alle slags mennesker kan dele meningsfylte aktiviteter og opplevelser på tvers av alle slags grenser.

• Vi samles rundt musikk, dans, dikt, kunst og håndverk, samfunnsengasjement, miljøengasjement, naturglede og matglede...

• Vi tror dette vil kunne gi grunnlag for gjensidig interesse, kunnskap, forståelse, respekt, anerkjennelse, begeistring og stolthet. Og vennskap.

• Vi skaper dialog, samarbeid, medansvar og fellesskapsfølelse mellom generasjoner og nasjonaliteter. Mellom mennesker.

 

Hvem er KUG?

Vi er en gruppe idealister, bosatt i Oslo og omegn, men med bakgrunn fra «alle verdenshjørner».

Vi er organisert i et styre på ti personer, blandet alder, kjønn, livssyn, mm. og vi har et stort nettverk av bra mennesker bak oss/med oss i arbeidet for å oppfylle våre målsettinger. (Se Målsettinger.)

Vi har nesten 25 års erfaring i å samarbeide med en rekke ulike institusjoner, grupper og enkeltpersoner om å nå disse målene, og Oslo kommune har hele tiden vært vår viktigste samarbeidspartner.

 

Hvor er KUG?

Vi har i alle år vært mest aktive i Groruddalen og bydel Alna, men har også engasjert oss på ulike arenaer rundt omkring i Oslo. Furuset er fortsatt vårt kjerneområde. Og Fubiak (Furuset bibliotek og aktivitetshus) er vår viktigste møteplass.

KUG har fra og med november 2017 inngått en avtale med bydel Alna om Strategisk partnerskap.

Dette innebærer at KUG i samarbeid med bydelen, med Fubiak, samt et stigende antall andre frivillige organisasjoner, institusjoner og enkeltpersoner, vil videreutvikle Fubiak som møtested og møteplass. Vårt bidrag vil være faste s.k. Kulturkaféer. (Se Aktiviteter).

 

Hvorfor KUG?

Kultur Uten Grenser vil vise folk (flest) flere positive sider ved vårt flerkulturelle Oslo, vi vil samle hyggelige mennesker og vi vil dele gledene!

Kultur skaper kontakt og vennskap.

Se også vår Målsetting.
Hold deg oppdatert på vår Facebook side!