Hjem Om oss Aktiviteter Foto galleri Målsetting Kontakt oss

Målsetting

Kultur Uten Grensers målsetting:

- Fremme kunnskap, forståelse, gjensidig respekt og toleranse for ulike kulturer og tradisjoner representert i det flerkulturelle Norge.

- Gi folk anledning til å presentere seg og sin kultur på egne premisser.

- Skape møteplasser for kontakt, samarbeid og fellesskap, på tvers av kultur, tro, språk, alder, kjønn og ideologi, og gjennom dette motvirke fordommer, fremmedfrykt og motsetninger.

- Gi folk varierte og spennende kulturtilbud, og legge til rette for videreutvikling av kultur gjennom møter mellom ulike gruppers kulturuttrykk, tradisjoner og utfoldelse.Hold deg oppdatert på vår Facebook side!